Adapteret gjør det enkelt å koble din MiniFinder Zepto til et 9V-36V batteri.