Enheten kan innstilles til å sende et varsel dersom en uautorisert person forsøker å fjerne den. Varselet sendes i form av en pushmelding til en telefon eller e-postadresse.