Menu BUTIKK
 • Norsk bokmål
  • Engelsk
  • Swedish
  • Tysk
  • Finsk
  • Danish

Beskyttelse for mennesker som lever under trusler

Det å leve som et individ eller offentlig person under trusler er ekstremt stressende

MiniFinder Pico gir enhver som lever i en slik situasjon en helt ny trygghetsopplevelse og større frihet. Det finnes få ressurser til å beskytte og overvåke én eller flere personer i en trusselsituasjon i tilstrekkelig grad. Men sikkerhetspersonell kan være til mye større hjelp dersom personen bærer en GPS-tracker.

Posisjon

Med GPS-sporing kan sikkerhetspersonell se nøyaktig hvor personen (objektet) som trenger beskyttelse befinner seg i en brukervennlig app for datamaskin eller mobil. Du kan markere et såkalt digitalt gjerde på kartet og definere hvilke områder eller ruter som er trygge. Dersom objektet beveger seg utenfor disse områdene (eller forsvinner), vil den sikkerhetsansvarlige umiddelbart motta et varsel (en e-post eller tekstmelding). Du kan også GPS-spore personen som trenger beskyttelse nøyaktig på kartet, hele døgnet og overalt.

 

Varsel

Dersom noe har skjedd, kan objektet selv varsle og sikkerhetspersonellet handle. MiniFinder Pico genererer automatisk et varsel dersom objektet/personen har falt i bakken. Varselet går rett til sikkerhetsvaktens mobil. Flere autoriserte personer kan samtidig holde seg koblet til personen. På MiniFinder Pico finnes det en alarmknapp som objektet selv kan trykke på dersom en situasjon oppstår. Denne kan direkte kobles til en alarmsentral.

Avlytting

Med MiniFinder Pico kan du ha direktekontakt med objektet. Med en toveislydfunksjon er det mulig å kun overhøre det som skjer i sensitive situasjoner, uten å snakke. MiniFinder Pico gir en klar lydoverføring dersom noen skriker, kjøretøy krasjer, skader oppstår, det finnes støy i omgivelsene, etc.

Multikontroll

Flere kan kjøre appen samtidig (på en smarttelefon eller datamaskin) dersom de har retten til å se hvor beskyttelsesobjektet befinner seg. Både slektninger, vektere og sikkerhetsledelse.

 

 

 

Hold kontakten

Din melding har blitt sendt.