Helse og omsorg

MiniFinders mobile GPS alarm fremmer sikkerhet og helse

Vil du vite mer?

MiniFinders produkter og tjenester brukes av selskaper, enkeltpersoner og offentlig sektor. Vi tilpasser løsningene til dine behov.

E-helse

Individtilpassede trygghetsløsninger for enkeltpersoner og pleie- og omsorgssektoren.

Lære mer

Aktiv senior

Trygghetsløsninger som bidrar til et fortsatt aktivt liv med opprettholdt livskvalitet.

Lære mer

Nær pårørende

Effektive trygghetstiltak som reduserer bekymringen hos pårørende.

Lære mer

Unge

Digitale trygghetstiltak som fremmer sikkerheten for barn og unge.

Lære mer