no

Svensk leverandør av mobil trygghetsalarm for eldre, eldreomsorg og hjemmesykepleie

MiniFinder er en svensk leverandør av trygghetsalarmer til blant annet kommuner innen sykehjem, hjemmesykepleie og LSS-beboere. Oppdag vår nyeste mobile trygghetsalarm – uten fast telefoni og med utvidet rekkevidde!

FF
Multi-kontroll
Flere autoriserte kan motta alarmer og se posisjon.

Panikknapp
Brukeren kan enkelt varsle forhåndsvalgte kontaktpersoner.

Praktisk design
Mobile trygghetsalarmer som er enkle å ta med seg og kan bæres på flere måter.
Trygghetsalarm - mobil uten fasttelefoni

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en sikkerhetsløsning som gjør det mulig for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne å komme i kontakt med omsorgspersonell i tilfelle plutselige og uforutsette hendelser, som for eksempel en fallulykke. Tryhhetsalarmer er utviklet for å øke sikkerheten til personer med spesielle behov.

Trygghetsalarmer er utstyrt med en samtalefunksjon og alarmknapp slik at brukeren enkelt og raskt skal kunne varsle og snakke med for eksempel omsorgspersonale, hjemmesykepleie eller nattpatruljer. Det er vanlig at brukeren bærer trygghetsalarmen rundt håndleddet som en klokke eller rundt halsen. 

Mobil trygghetsalarm fra MiniFinder

Hvordan fungerer mobile trygghetsalarmer? 

Tradisjonelle trygghetsalarmer er koblet til brukerens hjem via fast telefoni. Dette gjør at rekkevidden begrenses til hjemmet. En mobil trygghetsalarm fungerer uten fast telefoni og med mobil GSM-teknologi i stedet for det faste telenettet. Dette sikrer at trygghetsalarmen også fungerer utenfor hjemmet, noe som er spesielt verdifullt ved omsorg for pasienter med demens.

Nano, en digital sikkerhetsalarm

Mobil trygghetsalarm uten fast telefoni gir lengre rekkevidde

Fordelene med mobil trygghetsalarm sammenlignet med stasjonær trygghetsalarm, er at en svensk mobil trygghetsalarm ikke har noen grense for rekkevidde. Den mobile trygghetsalarmen roamer fritt mellom forskjellige nettverk for å oppnå best mulig GSM-mottak, noe som betyr at den også fungerer i tilfelle strømbrudd. Alarmen er en bærbar løsning og gjør at den alltid er enkel å bære med seg. Når trygghetsalarmen brukes i hjemmetjenesten kan alarmmottaket enkelt håndteres av helsepersonell. 

Svenske trygghetsalarmer fra MiniFinder

Fordeler med mobil trygghetsalarm

Med en trygghetsalarm uten fast telefoni øker brukerens bevegelsesfrihet betydelig uten at det går på bekostning av sikkerheten. Siden en mobil trygghetsalarm betyr en 100% bærbar løsning, og roamer fritt mellom forskjellige nettverk for best mulig GSM-mottak, fungerer den også utendørs uten begrensning av rekkevidden. I tillegg kan alarmmottak håndteres direkte av helsepersonell.

I tillegg til dette fungerer den mobile trygghetsalarmen også i tilfelle strømbrudd, da det kan være problemer med den stasjonære ekvivalenten.

Eldre person med trygghetsalarm

Vår trygghetsalarm for eldre

Våre GPS-hjelpemidler og trygghetsalarmer for sykehjem, hjemmesykepleie og pleie av personer med demens tilbys både kommuner og privat omsorg.  Vi er et svensk selskap og stolt leverandør av trygghetsalarmer med lang erfaring i å utvikle pålitelige personlige alarmer av høy kvalitet. 

Kontakt oss
En trygghetsalarm for hjemmetjeneste og sykehjem

Hva skjer hvis en trygghetsalarm ikke fungerer? 

MiniFinders mobile trygghetsalarmer rapporterer kontinuerlig informasjon til både MiniFinder GO alarmsystem og tilhørende app angående alarmstatus, batteristatus, GSM-signalstyrke, GPS-signalstyrke og andre sensordata. Helsepersonellet eller alarmmottakeren som er ansvarlig for trygghetsalarmer har dermed alltid fersk informasjon tilgjengelig direkte via sin mobilskjerm eller datamaskin, og kan handle raskt hvis trygghetsalarmen endrer status.

MiniFinder, en svensk leverandør av trygghetsalarmer

En mobil trygghetsalarm med mange funksjoner

Med en mobil trygghetsalarm kan man stille inn forskjellige alarmer avhengig av hva som skjer. Hvis enheten ikke har vært i kontakt med appen eller alarmsystemet på et visst antall minutter eller timer kan man bli informert om det via en alarm om inaktivitet. Alarmen er også utstyrt med en fallsensor som utløser en fallalarm i tilfelle brukeren ved et uhell faller og slår seg.

Trygghetsalarmen har også en alarmknapp med samtalefunksjon som brukeren kan bruke i nødssituasjoner. Siden våre trygghetsalarmer er utstyrt med toveis kommunikasjon kan brukeren ringe og snakke direkte med alarmmottakeren ved hjelp avalarmknappen. Denne samtalefunksjonen kan kobles til en rekke mottakere, for eksempel en alarmsentral.

Sikkerhetsalarmplassering innendørs

Fungerer en mobil trygghetsalarm innendørs? 

MiniFinders smarte digitale trygghetsalarm fungerer også for innendørs posisjonering. Vår mobile trygghetsalarm benytter et WiFi-nettverk for å avgjøre hvor i huset man befinner seg. Hvis boligen ikke har et WiFi-nettverk, kan man installere beacons rundt om i huset. Beacons er små Bluetooth pucker som en MiniFinder kan koble til og rapportere nøyaktig hvor i bygningen den er plassert.

Illustrerer funksjonen til en trygghetsalarm

Husk at en mobil trygghetsalarm må lades

Når man bytter til en mobil trygghetsalarm bør man huske på at den krever regelmessig lading. I motsetning til en stasjonær trygghetsalarm som er avhengig av direkte strømforsyning, er en mobil trygghetsalarm altså batteridrevet.  

Dette betyr at man som bruker må ha rutiner for lading av mobilalarmen. Vår mobile trygghetsalarm har en batterilevetid som varer i flere dager, og enheten varsler også når batteriet begynner å bli lavt og trenger lading. Til tross for dette er det viktig å alltid ha en vane med å holde enheten ladet.

Viser hvordan trygghetsalarmer fungerer

Svensk leverandør av trygghetsalarmer

MiniFinder er en svensk leverandør av trygghetsalarmer for bruk i sykehjem, LSS og hjemmesykepleie. Siden 2012 har vi tilbudt GPS-baserte   sikkerhetsløsninger av høy kvalitet for personlig sikkerhet og tyverisikring. Våre kunder omfatter både privat og offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og myndigheter. 

Funksjoner


Posisjonering i sanntid

Mulighet for pålitelig sanntidsposisjonering både innen- og utendørs.


Fallarm

Trygghetsalarmen utløses i tilfelle fall hvis brukeren ikke er i stand til å slå alarm selv.


Geofence

Få alarm hvis brukeren forlater en valgt sikkerhetssone.


Samtalefunksjon

Kommuniser med brukeren via den brukervennlige samtalefunksjonen.


Brukervennlig system

Tilgang til brukervennlig system og app som er enkel å administrere.

Kan vi hjelpe deg?

MiniFinders vel ansette helhetsløsninger brukes av mer enn 7000 kunder over hele verden.

Call us