no

Digitale tjenester for helseinstitusjoner og offentlig sektor

MiniFinders GPS alarm gir pasienter og beboere en mulighet til å leve et trygt og fritt liv basert på deres egne forutsetninger. Våre mobile tjenester kan også brukes til å optimalisere arbeidet innen helse og omsorg, både i privat og offentlig sektor.


Panikknapp
Brukeren kan enkelt varsle forhåndsvalgte kontaktpersoner.

Brukervennlig system
Brukervennlig system og app.

Multikontroll
Flere ansvarspersoner kan motta alarmer og se posisjon.
E-helse for bedrifter

Fordeler med sanntidsposisjonering

MiniFinders trygghetsalarm består av flere innovative alarmfunksjoner, og ved behov kan helsepersonell se brukerens posisjon i sanntid. Dette skaper en trygg tilværelse og økt livskvalitet. MiniFinders GPS-teknologi er kostnadseffektiv og avlaster det daglige arbeidet for de ansatte.

Våre enheter er også enkle å bruke og har et praktisk format. MiniFinder Nano kan brukes rundt håndleddet som en klokke eller tas ut av braketten og bæres rundt halsen. MiniFinder Pico kan bæres i et anheng rundt halsen eller plasseres i en lomme.

Ring oss
Helse for offentlig sektor og bedrifter

Panikkknapp for plutselige hendelser

For at pasientene skal føle seg trygge i alle situasjoner har enhetene en tydelig panikknapp. I tilfelle uventede hendelser kan alarminnehaveren sende en direkte alarm til utvalgte mottakere. For ytterligere sikkerhet kan våre GPS alarmer kobles direkte til et alarmsenter.

MiniFinders GPS-enheter er utstyrt med en pålitelig anropsfunksjon, og om nødvendig kan brukeren ringe forhåndsinnstilte telefonnumre. Takket være anropsfunksjonen kan ansvarspersoner og pårørende også kontakte alarminnehaveren. Det er et sikkerhetstiltak som reduserer bekymringene til pasienten og de pårørende.

eHelse for bedrifter og offentlig sektor

Alarm ved fall 

MiniFinders GPS alarm inneholder en fallarm som øker sikkerheten for pasienter og beboere med redusert balanse. Hvis ulykken inntreffer og pasienten faller, sender enheten et alarmvarsel. Mottakerne av alarmen kan raskt være på stedet og hjelpe alarminnehaveren.

Vi tilbyr også innendørs posisjonering, der trygghetsalarmene bruker WiFi-nettverk for å avgjøre nøyaktig innendørs posisjon. Hvis WiFi-nettverk ikke er tilgjengelig, kan man i stedet installere iBeacons rundt i bygningen. iBeacons er små Bluetooth-pucker som MiniFinder kobler til for å rapportere posisjoner.

Bestill demo
eHelse for bedrifter

Flere funksjoner

Med funksjonen geofence kan helsepersonell enkelt markere trygge områder, kjent som GeoFence. Hvis en person forlater et trygt område, mottar forhåndsvalgte mottakere et alarmvarsel. Virksomheten kan dermed raskt iverksette tiltak for å spore personen.

Funksjonen multikontroll gjør det mulig for flere personer å koble seg til sporingssystemet. Vissheten om at utvalgte mottakere blir informert når det er nødvendig, er betryggende for brukeren. Å koble omsorgspersonell og kontaktpersoner til systemet avlaster pårørende.

Funksjoner


Panikknapp

Varsle forhåndsvalgte kontaktpersoner via en tydelig panikkknapp, eller koble alarmen direkte til alarmsentral.


Fallalarm

Enheten varsler automatisk ved fallulykker hvis brukeren ikke kan utløse alarmen selv.


Anropsfunksjon

Kommunisér med brukeren via den brukervennlige anropsfunksjonen.


Posisjonering i sanntid

Mulighet for pålitelig sanntidsposisjonering både innen- og utendørs.


Geofence

Få varsel hvis brukeren forlater en markert sikkerhetssone.


Praktisk design

Enhetene er enkle å ta med seg og kan brukes på flere måter.

Kan vi hjelpe deg?

MiniFinders vel ansette helhetsløsninger brukes av mer enn 7000 kunder over hele verden.

Call us