no

MiniFinders elektroniske kjørebok

MiniFinders elektroniske kjørebok

Når bilen er koblet til MiniFinders elektroniske kjørebok oppdateres reisene dine automatisk i sanntid, og kan kontrolleres direkte via mobil, nettbrett eller nettleser. Dette er et enkelt tiltak for mer effektiv administrasjon og økt lønnsomhet i virksomheten.

When the car is connected to the electronic driving record designed by MiniFinder, your trips are automatically updated in real-time and can be controlled directly via mobile, tablet or browser. It is a simple measure for more efficient administration and increased profitability in the business.

Read more about MiniFinder Triplog.

Tilbake til forrige side